Karcher:

Ochrana životního prostředí

ŠETRNOST K PŘÍRODĚ VNÍMÁME JAKO ZÁVAZEK

Společně pomáháme chránit naši planetu. Odpovědnosti vůči přírodě, a tím i celé společnosti, přikládáme patřičnou váhu. Pravidla související s ochranou přírody jsou zapojena do podnikových směrnic. Každý den si dáváme záležet, aby všechna nařízení byla bez výhrad dodržována.

Kde po nás hraje životní prostředí roli?

  •   Při výběru výrobních technologií
  •   Při vývoji nových produktů
  •   Při spolupráci s dodavateli

LIFE CYCLE THINKING

Nástroj, který podporuje ekologickou bilanci. Životní cyklus výrobku začíná těžbou surovin a končí recyklací produktu. Celý proces doprovází analýza, která plní kontrolní funkci dodržování ekologických opatření.

Důraz na minimální zátěž životního prostředí je součástí optimalizace každé fáze životního cyklu.

Co je cílem ekologické bilance?

  •       Objevování zlepšovacích potenciálů
  •       Výzkumné spolupráce
  •       Ekologické studie strojů

 

Klíčová spolupráce v rámci výzkumu s TU Darmstadt umožňuje budovat databázi a kompletovat materiály, které se uplatňují při vzniku nových strojů.

Vlastní zdroje energie

Podporujeme regenerativní energii. Proto jsme vybudovali dvě solární elektrárny s výkonem 30 kWp, které vyrábějí cca 33 000 kWh/rok.

Využíváme také geotermálních zařízení, a to pro velké množství potenciálu, které přináší. V zimě slouží k vytápění a v létě jako klimatizace.

Spotřeba energie je tak z více než 80 % kryta z obnovitelných energetických zdrojů.

Jenom teplárna na štěpku ušetří ročně 340 000 l topného oleje, resp. více než 1 mil. kg CO2.

Snižujeme spotřebu, zvyšujeme efektivitu

Volíme taková řešení, která přináší maximální účinky a minimální zatížení životního prostředí.

Parní čističe KÄRCHER nepotřebují pro svou funkci žádné využití chemie.

Vysokotlaké čističe KÄRCHER šetří oproti konkurenci až 80 % vody.

Vysokotlaké čističe s ohřevem se nachází výrazně pod hranicí přísných emisních limitů.