Prodloužení záruky: čerpadla

Zaregistrujte se a prodlužte si Vaši záruku na 5 let

Program „Prodloužení záruky“ zahrnuje čerpadla* vyjmenovaná ve formuláři uvedeném níže.

* Tato záruka platí jen pro výrobky Home and Garden, které jsou klientem používány pro soukromé účely, tedy mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání, a nejsou používány pro účely činnosti podnikatelské. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na vady nebo poškození výrobku, které vznikly např. jeho nesprávným používáním. Kompletní podmínky pro prodloužení záruky naleznete níže na této stránce.

V případě Vašeho zájmu o prodloužení záruky kontaktujte prosím našeho specialistu pomocí emailu, či telefonu uvedeném na našich stránkách. Tento kontakt musí být proveden ve lhůtě tří měsíců ode dne koupě výrobku (níže uvedených typů čerpadel) v České republice.

Po domluvě s naším zaměstnancem si prosím vytiskněte potvrzení o prodloužení záruky. Kopie tohoto potvrzení Vám bude zaslána též na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Potvrzení o prodloužení záruky si prosím dobře uschovejte, abyste se jím mohli v případě požadavku na záruční opravu prokázat. Záruční oprava v prodloužené záruční době může být provedena pouze při současném předložení originálního dokladu o koupi předmětného výrobku.

Sériové číslo najdete na typovém štítku čerpadla.