Prodloužení záruky: podlahové mycí stroje

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 2+1“) na tři roky poskytujeme všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané výrobky Kärcher z prodejní akce „Prodloužení záruky na podlahové myčky Home and Garden 2+1“.

Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 24 měsíci a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu a vztahuje se na stroje s těmito objednacími čísly:

 

Aktivování prodloužené záruky je podmíněno registrací výrobku do 30 dnů od provedení nákupu a kupujícího, kdy prodávající smí kupujícímu ohledně nabídky na prodloužené záruky zavolat, či ho kontaktovat pomocí emailu, který kupující při koupi zboží uvede. Pro nákupy v internetovém obchodě platí datum uvedené na faktuře (ne datum objednávky). Pro uplatnění prodloužené záruky ve třetím roce prodloužené záruky musí zákazník SOUČASNĚ předložit potvrzení o prodloužení záruky spolu s dokladem o nákupu.

Záruka, která Vám byla poskytnuta společností KÄRCHER spol. s r.o., nemá vliv na Vaše zákonná práva jako spotřebitele dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Další podrobnosti k obsahu záruky, k její délce a k územní platnosti záruční ochrany, stejně jako název a adresu poskytovatele záruky naleznete v obchodních podmínkách.

Kärcher poskytuje 2letou záruční lhůtu na vady materiálu a vady vzniklé chybou výrobce, pokud jsou přístroje používány v souladu s jejich určením. Vezměte prosím na vědomí, že právo na záruční plnění můžete uplatnit pouze tehdy, pokud přiložíte k Vaší záruční reklamaci řádně uschovaný pokladní doklad.

Vezměte prosím bezpodmínečně na vědomí, že Vaše právo na uplatnění záruky zaniká:

  • pokud Váš přístroj nepoužíváte v souladu s jeho určením, např. komerční používání přístroje z kategorie Home & Garden
  • pokud během záruční lhůty Váš přístroj otevřete, abyste jej vlastnoručně opravili