Správné zazimování vysokotlakého čističe

09.09.2022 od 12:00 – 18:00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Před začátkem zimy je důležité Váš vysokotlaký čistič  správně zazimovat – tedy zajistit správné umístění jako ochranu poškození proti mrazu.

Díky této péči vydrží Váš vysokotlaký čistič celou řadu let.

Co k zazimování budete potřebovat?

 • Přívod elektrického proudu
 • Zahradní hadici
 • Nemrznoucí směs
 • Hadicovou spojku
 • Odtok na vodu

Jak budete postupovat?

 1. krok – Propojení jednotlivých součástek

 • připojení jednotlivých součástek
 • odmontujte pracovní nástavec z pistole
 • napojte hadici na přívod vody u vysokotlakého čističe a druhý konec hadice vložte do kanystru s nemrznoucí směsí
 • pokud je u vysokotlakého čističe integrovaná nádrž na čistící prostředky, naplňte v poměru 1:1 nemrznoucí směsí a vodou

 2. krok – Příprava před zapnutím

 • připojte vysokotlaký čistič k elektrickému proudu
 • stiskněte rukojeť pistole a nechte ji stisknutou, zapněte vysokotlaký čistič

 3. krok – Naplnění nemrznoucí směsí

 • po zapnutí vysokotlaký čistič načerpá nemrznoucí směs z kanystru
 • ponechte VT čistič se stisknutou pistolí zapnutý do doby než začne z pistole vycházet pěna, což může podle typu tlakové myčky trvat 10 sekund až 1 minutu
 • poté je čerpadlo vašeho vysokotlakého čističe naplněno nemrznoucí směsí a tak je chráněno před poškozením mrazem.

4. krok – Závěr

 • vypněte vysokotlaký čistič
 • ještě jednou krátce stiskněte pistoli, abyste odtlakovali hadici a pistoli
 • pokud je k dispozici, vyprázdněte nádržku na čisticí prostředek
 • odpojte přístroj od el. proudu, také odpojte zahradní a vysokotlakou hadici od přístroje

 

Po těchto čtyřech krocích je Váš vysokotlaký čistič připraven na další použití po skončení zimy.